תשלום למבוא - עברית

אנו מזמינים אתכם.ן להשתתף במבוא לקורס ‘עזרה ראשונה רגשית’- EmotionAid.
המבוא יכלול הסבר על הכלי בתצורת מבוא ודמו שידגים את הכלי.

זמני המבוא:
יום שני, 8.11.21, 16:00-18:30.

80