הכשרת עזרה ראשונה רגשית - אפריל 2021

900 ש”ח למשתתף הכוללים 14 שעות הכשרה ו-4 מפגשי הדרכה

הקורס יארך 4 מפגשים

יום ב’ 19.4.21 בשעות 10:00 – 14:00
יום  ו’ 23.4.21 בשעות 9:00 – 12:00
יום ב’ 26.4.21 בשעות 10:00 – 14:00
יום ו 30.4.21 בשעות 9:00 – 12:00
החל מתאריך 19.4.2021
*פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

 

הקורס פתוח לאנשי מקצוע ומטפלים מתחום בריאות הנפש

עלות הקורס: 900 ש”ח למשתתף הכוללים 24 שעות הכשרה ו-4 מפגשי הדרכה

900