הכשרת עזרה ראשונה רגשית למטפלים

ההכשרה כוללת 8 שעות הכשרה (בזום) ו-4 מפגשי הדרכה (חובה) בני 1.5 שעות כ”א.

*פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

420