הכשרת עזרה ראשונה רגשית למטפלים

עלות: 540 ₪.

ההכשרה כוללת 9 שעות הכשרה (בזום) ו-6 מפגשי הדרכה (חובה) בני 1.5 שעות כ”א.

*פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.

420